About

Alle foto’s op deze website zijn door Paul J. Sinnema gemaakt. Het copyright van deze foto’s berust dan ook bij Paul J. Sinnema. Voor persoonlijk gebruik mogen foto’s e.d. naar de eigen computer worden gedownload. Het is niet toegestaan om het materiaal op deze website in enige vorm ter beschikking aan anderen te stellen, te reproduceren of te publiceren zonder uitdrukkelijke toestemming van Paul J. Sinnema. Het gaat dan o.m. over het gebruik voor eigen websites, artikelen, lezingen, cursussen of andere doeleinden. Toestemming kan aan Paul J. Sinnema worden gevraagd via het Contactformulier. Bij toestemming is de vermelding ‘©www.natuurismooi.nl’ verplicht.

All rights reserved. No part of natuurismooi.nl or/and this website may be reproduced, stored or published in any form or in any way without prior permission (via Contact) of Paul J. Sinnema. Downloading of photo’s for strictly private use has been permitted.